Dansk

Censureret udstilling

Galleri Banegaarden, Aabenraa

Rullende alterbord Sygehus Sønderjylland

Mennesket - og kunstneren - Jørgen Bech Kraft - er opvokset i Sønderjylland, og er i sit kunstneriske udtryk ubevidst præget af de store naturforhold, som gør sig gældende i marskegnene omkring Tønder. Den barske, til tider stormfulde natur, og den altid tætte nærhed til havet sætter sit præg på mennesker og deres udtryk. Som autodidakt kunstner, har han gennem de seneste år arbejdet som skulptør - fortrinsvis i fedtsten - uden et egentligt kunstnerisk tilhørsforhold - stilmæssigt - eller studiemæssigt.

Dog viser han klart, som det åbne - og søgende - menneske og kunstner han er, i sin kunst klare forbindelser til oprindelig afrikansk kunst - genoplivet - og genoplevet - i forenklede former.

Hans skulpturer gengiver i deres form de dybeste følelser på en direkte måde i et non-figurativt, følelsesmæssigt og ekspressionistisk udtryk og formsprog. Netop ved ikke at søge et realistisk formsprog, genspejles de basale kræfter og stemninger i mennesket - og i naturen.

Kræfter der udtrykker kamp og indre konflikter, men også kræfter, der i stiliseret form i høj grad udtrykker ynde og ømhed.

I formsproget spores nu og da en uregelmæssighed, som udtrykker det åbne grænseoverskridende sind, der ikke fastlægger kunst og former i en fast ramme - men netop - såvel i kunsten - som i det menneskelige - viser åbenhed overfor en afvigen fra det gængse og det normale og mod til at være anderledes i udtryk og form, dog altid med en ægte kunstners respekt for og høje grad af naturlig udnyttelse af materialet.


Jens Iversen, Århus


Silketryk